• Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Adjunkt

Pomocné administrativní a venkovní práce v rámci polesí, příprava na výkon funkce hajného.

Více informací o pozici

Referent majetkové správy, BOZP a PO

Hledáme vhodného pracovníka/pracovnici na pozici Referent majetkové správy, BOZP a PO.

Více informací o pozici

Adjunkt

Pomocné administrativní a venkovní práce v rámci polesí, příprava na výkon funkce hajného.

Více informací o pozici

Historie firmy

 • Historie firmy
 • Poslání, cíle
 • Certifikace
 • Dotace
 • Výroční zprávy
 • Povolení k vjezdu

Naše činnost

 • Lesní výroba
 • Obchod se dřevem
 • Myslivost
 • Služby
 • Lesní pedagogika
 • Centrální výkup

Polesí

 • Kroměříž
 • Chvalčov
 • Mírov
 • Domašov
 • Rejvíz
 • Vápenná

Arcibiskupské lesy Olomouc

Restituce

Restituce vystřelily katolická biskupství a řády mezi hlavní hráče v lesnickém byznysu. Získaly už přes sto tisíc hektarů, tedy desetinu lesů v zemi a zařadily se na druhé místo na trhu, hned za stát.

Lesnictví

Ve většině vyspělých zemích jsou zavedena zákonná omezení, které znemožňují nadměrnou exploataci lesních porostů.

Lesy v Česku

V České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní plochy smrk ztepilý (52,4 %), borovice lesní (17 %), buk lesní (7 %), duby (6,8 %), modřín opadavý (3,9 %), bříza bělokorá (2,8 %) a jedle bělokorá (1 %). Ostatní listnáče (javory, jeřáby, jasany, jilmy...) potom zaujímají 7,9 % plochy a ostatní jehličnany 0,2 %.

Funkce lesa

Zdroj dříví. Lesy poskytují cennou obnovitelnou surovinu využívanou ve stavebnictví, papírenství, při výrobě nábytku a mnoha dalších předmětů ze dřeva.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 235/19, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo