Ke konci října si žáci základní školy připomněli Den stromů v doprovodu našeho kolegy Viktora, který si pro ně připravil naučný program o rozpoznávání dřevin a lesních škůdcích. Děti si vyzkoušely práci s výškoměrem či průměrkou a zároveň se dozvěděly něco z kůrovcové problematiky.

,,V osm hodin ráno jsme se s dětmi a jejich doprovodem potkali na kraji menšího lesního komplexu zvaný Hájek. Následoval krátký úvod, ve kterém jsem žákům představil dřeviny, které se v Hájku vyskytují. Poté jsem jim přiblížil současný problém s přemnoženým podkorním hmyzem v této lokalitě. Konkrétně se děti dozvěděly,  proč lesníci museli přistoupit k radikálním řešením a co se bude dít dál," popsal část programu hajný polesí Kroměříž Viktor Kollanda a pokračova: ,,Následovala praktická část, ve které jsem dětem vysvětlil, jaké faktory a veličiny hodnotím u jednotlivých stromů. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet práci s tabulkami, výškoměrem či průměrkou. Poté už následovala práce dětí, které měli hodnotit jednotlivé stromy v Hájku. To už jsem nechal děti pod dohledem učitelů a rozloučil se," uzavřel Viktor Kollanda z polesí Kroměříž.

Děti z Církevní základní školy v Kroměříži se uplynulý týden pustili do společného úklidu lesa. Žáci šestého ročníku navštívili polesí Kroměříž, kde za pomoci lesníků Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. postupně prošli přilehlé lesní porosty a sesbírali několik pytlů odhozeného smetí. Děkujeme za jejich návštěvu a velkou pomoc lesu!

Teplé a slunečné počasí na Sv. Hostýně přivítalo uplynulou sobotu stovky návštěvníků, kteří přišli na tradiční Svatohubertskou pouť. Jednadvacátý ročník oblíbeného mysliveckého svátku doprovodila slavnostní mše svatá, celebrovaná p. arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Součástí akce byl také bohatý doprovodný program s mysliveckou tématikou a interaktivní pásmo lesní pedagogiky.

 

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům akce "Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy", kteří využili slunečného sobotního dne a vydali se do údolí Rajnochovic zalesnit kalamitní holinu. Více než šest stovek dobrovolníků během pěti hodin vysadilo téměř deset tisíc sazenic dubů a buků. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., kteří se podíleli na organizaci akce.

Svatý Hostýn: Sobota, 19. října, bude na Svatém Hostýně patřit mysliveckým tradicím. Již po jednadvacáté se zde uskuteční tradiční Svatohubertská pouť, která vyvrcholí slavnostní mší svatou, celebrovanou arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Po celou dobu pouti bude připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

,,Ukázka práce koní, dravých ptáků, myslivečtí trubači, pásmo lesní pedagogiky, koncert Sboru svatého Huberta a spousta dalšího bude k vidění v průběhu sobotního dne. Avšak tou hlavní náplní bude slavnostní mše svatá na počest sv. Huberta, patrona všech myslivců a lesáků. V letošním roce opět zazní v bazilice tóny troubené Svatohubertské mše B – dur od Františka Macka v podání Trubačů OMS Přerov a pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště“ vysvětluje jeden z pořadatelů akce Ing. Josef Dostál ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

,,Celý program odstartuje v sobotu po deváté hodině dopoledne vystoupením Trubačů OMS Přerov a v deset hodin bude pokračovat průvodem k obrázku sv. Huberta. Na průvod naváže slavnostní mše svatá za celebrace p. Mons. Jana Graubnera,“ dál popisuje Ing. Josef Dostál a dodává, že pouť bude hostit také mistra Evropy ve vábení jelenů, který své umění předvede široké veřejnosti. K vidění budou dále ukázky práce sokolníků a všichni přítomní se mohou těšit i na zajímavé ukázky práce tažných koní. Pro děti máme připravený program z lesní pedagogiky – Putování za svatým Hubertem.

,,Svatohubertská pouť je největším mysliveckým svátkem, kde se schází jak příznivci této krásné tradice, tak i široká veřejnost, která se tak může o myslivosti dozvědět něco nového. Srdečně zveme děti i dospělé a věříme, že si každý v bohatém programu najde to své,“ uzavírá Ing. Josef Dostál ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo