Uplynulou sobotu se v areálu polesí Kroměříž uskutečnil první ročník Dne otevřených dveří. Akce pro celou rodinu se zúčastnily nejen děti se svými rodiči, ale také pamětníci, kteří ve zrekonsturované hájence dříve bydleli či pracovali.

Velké poděkování patří všem návštěvníkům, kteří i přes tropické počasí vážili cestu do lužního lesa, ale i zaměstnancům polesí Kroměříž a jejich pomocníkům za perfektně zvládnuté zábavné aktivity a pomoc s organizací akce.

foto: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Uplynulé úterý se v Kunovské lese uskutečnil den dětí, pořádaný pracovníky Orgánu státní správy lesů a Okresní myslivecké správy Uherské Hradiště ve spolupráci se zástupcem Arcibiskupských lesů a statků Olomouc z polesí Kroměříž. 

,,Letos byl den dětí vyhrazen pro žáky třetích tříd základních škol v Uherském Hradišti. Po úvodním nástupu následovaly dvě přednášky. Ta první se týkala dravců ze záchranné stanice Hluk a  druhá byla vyhrazena loveckým psům. Po přednáškách následovala soutěž tříčlenných družstev, která měla za úkol projít čtyři stanoviště a splnit zadané  úkoly. Například poznávání dřevin, myslivecký test, či poznávačka dravců a preparátů. Po sečtení výsledků přišlo vyhlášení tří nejlepších družstev. Děti i organizátoři si celé dopoledne užili a s úsměvem na rtech provolali české myslivosti a lesnictví Lovu, lesu, myslivosti zdar!!," okomentoval akci Bc. Viktor Kollanda z polesí Kroměříž, který se dne dětí účastnil za společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Foto: Archiv OMS Uherské Hradiště

 

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční 27. 6. 2019 od 15:00 hodin v areálu bývalé Prečanovy vily, sídle ústředí společnosti, na Svatém Kopečku u Olomouce.

A na co se návštěvníci mohou těšit?

VENKOVNÍ AREÁL:

lesní pedagogika - naučné hry v rámci jednotlivých stanovišť

ukázka péče o dřevo napadané kůrovcem (společnost RIDEX)

Malování na obličej

Občerstvení

VNITŘNÍ AREÁL:

výtvarné dílničky pro děti (výroba masky zvířátka a další...)

17:30 - Přednáška o historii Prečanovy vily v podání historičky p. Jany Krejčové

pozn. změna programu vyhrazena

partneři akce: Město Olomouc, RIDEX, Střední lesnická škola Hranice, Olomoucký kraj

Střední lesnická škola Hranice hostí v těchto dnech studenty spřátelené lesnické školy z ruského města Kostroma. Jedním z bodů jejich vzdělávacího pobytu v České republice byla také ve čtvrtek, 29. 5., exkurze na jesenická polesí a manipulační sklad dříví společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Samotnou exkurzi zahájila krátká prezentace o společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, kde se s pomocí překladatele studenti dozvěděli mimojiné o principech českého lesního hospodaření i o současných problémech, které trápí lesníky. Studenti si v dalších bodech exkurze prohlédli moderní klimatizovaný sklad sazenic,  podívali se na kalamitní plochy v rámci polesí Rejvíz a navštívili také manipulačně - expediční sklad Vápenná. 

foto: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Vás srdečně zve na Den otevřených dveří polesí Kroměříž, který se uskuteční 15. 6. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin. 

Akce pro celou rodinu nabídne hned několik aktivit , zaměřených na poznávání lesa a lesního hospodaření.

Zájemci se mohou těšit například na ukázku a ochutnávku netradičních produktů z lesa, pracovní a výtvarné dílničky, ukázku trofejí a vycpanin a především pásmo stanovišť lesní pedagogiky, kde se děti i dospělí dozví zajímavosti o lese a lesním ekosystému.

Jak se k nám dostanete? Pěšky či na kole po lesní hospodářské cestě z ulice Ovocná v Kroměříži po naučné stezce "Zámeček".  GPS adresa ZDE

 

 

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo