Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. můžete nově sledovat i na sociální síti instagram. Na populární platformě, která slouží ke sdílení obrázků a krátkých videí, se odběratelé mohou rychle dozvědět o novinkách ve společnosti i sledovat zajímavosti přímo z lesa. 

Olomoucký a Zlínský kraj: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., které spravují více než 42 tisíc hektarů lesa na území Jeseníků, Mohelnicka, Hostýnských Vrchů a v okolí Velehradu, využily i v letošním roce spolupráce s Ministerstvem zemědělství České republiky, které velkým vlastníkům lesa umožňuje monitorovací lety nad lesními porosty. Rekognoskační lety nad severními i jižními polesími ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc poskytly ucelený přehled o vývoji kůrovcové kalamity i efektivitě asanací.

,,Lety probíhají každoročně ve dvou termínech, abychom mohli průběžně porovnávat stav v jednotlivých porostech. Pohled z letadla nám umožňuje komplexní přehled o jednotlivých lokalitách a odhaluje skrytá ohniska ve špatně přístupných terénech. Je důležité si uvědomit, že lesník má na starosti téměř tisíc hektarů lesa a při zpracování kůrovce hraje čas nejpodstatnější roli,“ vysvětluje výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček a dodává, že rekognoskační lety jsou tak velkou pomocí.

Jak lesníci předpokládali, následky horkého počasí a dlouhodobého srážkového deficitu letošního léta se na stromech všech dřevin významně podepsaly.

,,Nejvážnější situace je v rámci polesí Chvalčov, konkrétně v Hostýnských Vrších, kde jsou z ptačího pohledu jasně patrná nová ohniska uprostřed ještě zelených porostů.“ popisuje Ing. Arnošt Buček s tím, že nepříliš optimistická situace je také v lesích v rámci polesí Mírov (Mohelnicko) a Vápenná (Jeseníky), Rejvíz (Zlaté Hory)

Výsledky z rekognoskačního letu pomohou lesníkům v zefektivnění boje proti podkornímu hmyzu.

,,Po jarní výsadbě nyní investujeme veškeré kapacity do vyhledávání napadených stromů a jejich okamžité odstranění z lesa. Důležité je zdůraznit, že podle aktuálního vládního nařízení se soustřeďujeme na právě napadené stromy, ve kterých se kůrovec množí a vylétává ven. Již suché stromy, které kůrovec opustil, momentálně necháváme stát, abychom se mohli intenzivně věnovat těm napadeným,“ vysvětluje Ing. Arnošt Buček.

Vytěžené dřevo lesníci soustřeďují na specializovaných skladech, kde jej následně chemicky ošetří, aby zabránili dalšímu šíření hmyzu.

Stejně jako v předešlých letech, již nyní začínáme s přípravami na podzimní výsadbu, aby se již za pár měsíců kalamitní holiny opět zazelenaly,“ uzavírá výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

Foto: Ohniska uprostřed lesa a pohled na Sv. Hostýn. 

Rusava: Celkem dvacet tisíc korun hodlá darovat Sportovní klub Rusava z.s. na rekonstrukci střechy a podkroví rusavské farnosti. Částku věnuje z výtěžku sportovní akce FORCE Rusavská 50ka, která proběhne na území ve správě společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Dohodli se tak zástupci obou subjektů s tím, že darovaný finanční obnos nahradí většinovou část pronájmu pozemků, kde závod proběhne.

,,Organizátorům akce jsme navrhli, že dvě třetiny vyměřeného nájmu nemusí uhradit nám, jakožto správcům pozemků, ale mohou je věnovat místní farnosti. Tento krok nám přijde správný, protože finance zůstanou v regionu, jejich využití je adresné, a ještě k tomu pomohou dobré věci. Jsme velmi rádi, že zástupci Sportovního klubu Rusava na návrh přistoupili,“ uvedl jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Ing. Petr Skočdopole s tím, že stejný model chtějí používat i v případě pořádání dalších podobných akcí na pozemcích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Zároveň dodal, zbylá třetina nájmu pokrývá náklady, které musí společnost vynaložit na vytvoření podmínek pro pořádání akce, včetně nákladů spojených s omezením hospodářské činnosti v lese.

Cyklistický závod FORCE Rusavská 50ka se uskuteční v sobotu, čtyřiadvacátého srpna, a nabídne kromě hlavní soutěže i bohatý doprovodný program.

,,V letošním roce pořádáme již šestnáctý ročník, který je určen účastníkům všech věkových kategorií. Jen pro připomínku, v minulých ročnících jsme měli nejmladšího účastníka ve věku deset let a nejstaršímu bylo dvaasedmdesát,“ uvedl jeden z organizátorů závodu Miroslav Ševčák a dodal, že samotná trasa povede pře oblíbené destinace Hostýnských Vrchů.

,,Start i cíl závodu je v Rusavě, trasa povede přes Klapinov, Tesák, Troják a Ondřejovsko. Přímo v Rusavě se návštěvníci mohou zapojit i do doprovodného programu, který je určen pro děti i dospělé,“ popsal Miroslav Ševčák a pokračoval: ,,pro děti připravujeme cykloškolku, skákací hrad nebo třeba malování na obličej. Dospělí zas mohou využít služeb půjčovny kol, navštívit cyklo stánky s cyklistickou tematikou a večer samozřejmě nesmí vynechat zábavu s diskotékou a bohatým občerstvením,“ uzavřel jeden z organizátorů akce FORCE Rusavská 50ka Miroslav Ševčák.

 

Celkem osm nových služebních automobilů značky Dacia v těchto dnech zakoupila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Nová terénní vozidla poslouží zaměstnancům jednotlivých polesí. Zaměstnanci svá služební vozidla využívají především k pohybu po lesních cestách při výkonu práce, což je klíčový aspekt při výběru správného automobilu. Společnost tak sáhla po ověřeném modelu Duster značky Dacia, který již nyní tvoří podstatnou součást vozové výbavy Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. S posledním nákupem se tak vozový park rozšířil na celkem osmdesát devět vozidel, který čítá nejen osobní, ale i nákladní automobily a traktor.

Zaměstnanci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc absolvovali v uplynulých dnech exkurzi do lesní školky v Řečanech nad Labem, kde si na vlastní kůži prohlédli proces třídění a pěstování sazenic ze semen.  Právě z lesní školky v Řečanech pochází sazenice, které vysazují lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc na svěřených polesích. Další vlna zalesňování je čeká již letos na podzim.

Foto: Archiv Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo