Skip to main content

Lesní výroba

Při plnění výrobních úkolů v lese dbáme na trvale udržitelné hospodaření v souladu se zadáním vlastníka a lesní majetky spravujeme s vědomím jejich ekologického o sociálního přesahu pro veřejnost a celou krajinu v České republice.

Kontaktujte náš výrobní úsek