Skip to main content

Myslivost

Myslivost je nedílnou součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Našim cílem je myslivecky hospodařit v souladu s trvale udržitelným lesním hospodařením při zachování zdravých populací zvěře v honitbách.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě stanovených kritérií prodávajícím. Nebudou-li taková kritéria stanovena, pak prodávající vybere kupujícího, jehož poptávka nejlépe odpovídá potřebám prodávajícího.


12 vlastních honiteb

42 261 hektarů

srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní, sika, kamzík